Bitcoin sähkönkulutus ja hiilijalanjälki

Bitcoin kuluttaa merkittävän määrän energiaa, se on fakta. Sähköä kuluu etenkin louhinnassa (mining), joka on olennainen osa bitcoin-verkon turvallisuutta. On täysin aiheellista kyseenalaistaa se – onko bitcoin järkevä kohde käyttää sähköä?

Tarkastellaan aluksi, paljonko Bitcoin-verkon ylläpito itse asiassa kuluttaa sähköä, ja mitä saamme siitä vastineeksi. Entä miten se vertautuu kultaan, jonka voi nähdä ikään kuin kilpailevan samoista tehtävistä bitcoinin kanssa.

Ilmoitetut luvut voivat poiketa eri tutkimusten ja lähteiden kesken, joten tähän kerättyjä tietoja voisi luonnehtia suuntaa-antaviksi.

Bitcoinin hiilijalanjälki Hampurin suuruusluokkaa

Maailmanlaajuisen Bitcoin-verkon hiilidioksidipäästöjen on arvioitu olevan noin 22 megatonnia vuodessa. Onko se paljon? Verrataan lukua muihin tutumpiin kohteisiin.

Bitcoinin hiilijalanjälki vastaa suuruusluokaltaan:

  • Hampurin tai Las Vegasin kaupungin hiilijalanjälkeä, tai
  • 10% New Yorkin kaupungin hiilijalanjäljestä, tai
  • 2,2 miljoonan suomalaisen hiilijalanjälkeä

Näin bitcoinin energiatarve vertautuu väkilukuihin. Täytyy huomioida, että luvut ovat arvioita, ja vaihtelevat sekä lähteen että ajankohdan mukaan.

Tarkastellaan seuraavaksi, mistä maailmanlaajuinen Bitcoin-verkko saa energiansa.

Kohti hiilineutraalia energiatuotantoa

Mitä yhteistä on

  • aurinko-
  • tuuli- ja
  • vesivoimalla?

Useilla uusiutuvilla energianlähteillä on se tunnettu ominaisuus, ettei ihminen aina voi vaikuttaa tietyllä ajanhetkellä saatavan energian määrään. Sen sijaan ympäristö ja luonto päättää, milloin energiaa saa, olipa sähkölle sillä hetkellä kysyntää tai ei.

Otetaan esimerkiksi vesivoima, joka perustuu veden potentiaalienergiaan. Sitä ei voida padota loputtomiin, ja vettä on laskettava voimalan läpi ennen pitkää, olipa sähkölle juuri silloin kysyntää tai ei.

Vastaavasti tuuli- ja aurinkoenergia ovat vahvasti riippuvaisia säästä. Jos luonto tarjoilee tuulta ja aurinkoa, mutta kysyntää sähkölle ei ole, se ymmärrettävästi heikentää voimalan hyötysuhdetta, ja kannattavuutta.

Yhteinen etumme on saada uusiutuva energiantuotanto mahdollisimman kannattavaksi.

Miksi vihreä sähkö 💚 Bitcoin?

Voisiko bitcoinilla olla rooli kehittäessä uusiutuvien energialähteiden kannattavuutta, ja laajempaa käyttöä?

Bitcoin-louhintaan vaaditaan tehtävään kehitetty tietokone, sähköä, ja Internet-yhteys. Ei muuta. Laitteet liikkuvat sinne, missä niiden käyttö on kannattavaa, missä sähkö on edullista.

Bitcoin-verkon ylläpito tutkitusti keskittyykin alueille, joissa sähköä on paljon (ts. edullisesti) saatavilla. Yksi näistä alueista on Kiinan Sichuan, jonne on viime vuosikymmenen aikana rakennettu valtava määrä vesivoimaloita, johtaen sähkön ylitarjontaan.

Niin vesivoiman kuin tuuli- ja aurinkovoimankin luonteen vuoksi, energian tarjonta ylittää kysynnän ajoittain. Kun näin käy, ylimääräinen energia voidaan käyttää bitcoinin louhintaan. Bitcoin toimii ikään kuin energiavarastona, ja mikä parasta, bitcoiniksi varastoidun energian voi halutessaan myydä tai siirtää hetkessä toiselle puolelle maapalloa. Voikin väittää bitcoinin vähentävän hävikkiä, ja parantavan energiatuotannon kannattavuutta.

Kuten sanottua, bitcoin-louhinta on kannattavinta siellä, missä energiaa on yllinkyllin, ja edullisesti. Ymmärrettävästi energia ei missään nimessä ole 100% fossiilittomista lähteistä, mutta markkinatalous ohjaa bitcoin-louhijat kannattavimpien energiamuotojen luo, jotka usein ovat juurikin uusiutuvia energiamuotoja. Tämä on ilman muuta kaikkien etu.

Bitcoin-louhinta on välitön kannustin uusiutuvaan energiaan

Resurssien kestämätön käyttö ei ole kenenkään etu. Jotta yritys tai valtio voi perustella uuden voimalaitoksen rakentamista, esimerkiksi aurinkovoimalan, täytyy sen kannattavuus huomioida.

Miten aurinkovoimalan saa kannattavaksi? Myymällä tuotettua sähköä. Rakentamalla infrastruktuurin, joka mahdollistaa tuotetun sähkön siirron kaupunkeihin, koteihin, teollisuudelle, kenelle tahansa, joka siitä maksaa.

Haasteena on infrastruktuurin huomattavat kustannukset, ennen kuin voimala on myynyt yhtäkään kilowattia.

Mitä jos aurinkovoimalan saisi tuottamaan välittömästi, ennen vaativan sähkönsiirtoinfran rakentamista? Se vähentäisi riskiä, alentaisi kustannuksia, ja parantaisi edellytyksiä aurinkovoimalan perustamiseen.

Infraton, eristyksissä oleva aurinkovoimala voi myydä sähköä bitcoin-verkon turvaamiseen, eli osallistua bitcoinin louhintaan. Kuten sanottua, bitcoin-louhinta ei vaadi muuta kuin laitteiston, joka voidaan tuoda sähkön luo. Ei infraa, ei sähkölinjojen vetoa. Välittömästi kannattavaa aurinkovoimaa.

Onko bitcoin energiatehokkaampi kuin perinteiset arvonsäilyttäjät?

Maailmanlaajuisesti tarkastellessa perinteiset pankkipalvelut kuluttavat sähköä huomattavasti enemmän kuin bitcoin. Vaikka bitcoinin ei olekaan tarkoitus korvata pankkipalveluita, on huomionarvoista, ettei bitcoin ole missään nimessä poikkeuksellinen sähkösyöppö.

Toinen vertailukohta voisivat olla kultakaivokset. Kulta on suosittu sijoituskohde, ja joskus bitcoinia luonnehditaan kullan uudemmaksi, digitaaliseksi versioksi. Kullan kaivaminen maasta vaatii huomattavat resurssit, ja altistaa niin sosiaalisille kuin ympäristöriskeille. Lisäksi kullan fyysinen kuljettaminen ja varastointi vaatii ymmärrettävästi poikkeukselliset resurssit.

Poimintoja energiankulutuksesta:

  • Perinteinen pankkiala 2340 miljoonaa gigajoulea (GJ)
  • Kultakaivokset 500 miljoonaa GJ
  • Bitcoin 184 miljoonaa GJ

Voisiko nykypäivänä esittää väitteen, että osan kullan tehtävistä voisi toteuttaa digitaalisestikin?

Miksi bitcoin on olemassa ja mitä sillä tekee?

Kuka tahansa voi louhia, ostaa ja omistaa bitcoinia, mutta mitä sillä tekee? Ilmeisesti jotain hyötyä siitä on, koska miljoonat ihmiset sitä joko ostavat tai louhivat. Miksi he vastikkeetta osallistuisivat bitcoin-verkon ylläpitoon?

Katso nyt: Mihin bitcoinia tarvii?

Tämä artikkeli bitcoinin sähkönkulutuksesta on alunperin kirjoitettu 12.1.2021, ja sittemmin päivitetty.